BELA GROUP BV

BELA Biogas

banner_biogas1 banner_biogas2

BELA Biogas BV

In 2013 is de bio-vergister te Ysselsteyn (LB) overgenomen. BELA Biogas BV heeft een afvalvergister waar reststromen en co-producten duurzaam omgezet worden naar groene stroom en meststoffen.
De vergistingsinstallatie is een onderdeel binnen de organisatie die zich leent voor verwerking van rest- en co-producten zowel vloeibaar, droog als verpakt en het verwerken van mest.

BELA Biogas produceert 2,1 mWe aan groene stroom wat voldoende is om ongeveer 4200 huishoudens van elektriciteit te voorzien. Met de restwarmte die ontstaat bij het vergisten wordt het eindproduct digestaat, gehygiëniseerd zodat deze exportwaardig wordt. BELA Biogas is een erkend mestverwerker.

De biogasinstallatie heeft op dit moment een vergistingcapaciteit van 8.900 m³.